Welkom bij NLP monsters

NLP monsters

NLP monsters

Hartelijk welkom bij NLP Monsters, de website waar je kan controleren of jouw NLP trainer een NLP monster is. NLP Monsters is een officiële NLP term. Nou ja, officieel is wat sterk uitgedrukt. Maar het is zeker een NLP term die bij menig NLP training valt. De definitie van een NLP monster is als volgt:

Een NLP monster is een NLP trainer die op een NLP boobytrap is gestapt.

Het eerste wat je leert van deze definitie is dat als je geen NLP trainer bent, je ook geen NLP monster kan zijn. Mocht blijken dat je toch op een of meerdere NLP boobytraps bent gestapt, dan is dat namelijk geenszins jouw schuld, maar ligt de verantwoordelijkheid geheel bij jouw NLP trainer. Tegelijkertijd is een van de belangrijke onderdelen van NLP zelf verantwoordelijkheid nemen. Dus het is wel verstandig om, nadat gebleken is dat je op een NLP boobytrap bent gestapt, om op zoek te gaan naar een NLP trainer die geen NLP monster is.

De definitie van een NLP monster roept natuurlijk de vraag op: wat is dan een NLP boobytrap? Het antwoord op die vraag is eenvoudig: Richard Bandler, bedenker van NLP, heeft bij herhaling gezegd dat hij boobytraps in NLP heeft verstopt. De definitie van een NLP boobytrap is:

Een NLP boobytrap is een onderdeel van NLP waarop, als het verkeerd wordt begrepen, er onhandig gedrag volgt.

De afgelopen jaren heb ik op tal van plaatsen met NLP trainers gediscussieerd. Of het nu om het internet ging, binnen de NVNLP of met NLP trainers face to face. Met grote regelmaat ben ik daarbij NLP monsters tegengekomen. Er zijn drie categorieën NLP monsters, te weten:

  1. Het NLP metamodel monster. Dit is van oudsher waar de term NLP monster op slaat. Een NLP Metamodel monster is een NLP trainer die bijna elke overtreding van de regels van het metamodel aangrijpt om een vraag te stellen zonder zich af te vragen of de overtreding relevant is of niet.

  2. Het NLP cliché monster. Dit is een NLP trainer die steeds cliché-matige NLP dogma’s tentoonspreidt zonder relevantie en meestal ook zonder dat de NLP trainer de NLP dogma’s zelf begrijpt.

  3. Het NLP “zelf pas ik NLP slecht toe” monster. Dit is een NLP trainer die NLP slecht op zichzelf toepast.

Tenslotte is er nog een vierde monster, maar dat is geen NLP monster, maar juist een anti-NLP monster. Een anti-NLP monster is een trainer die zaken onderwijst en verkoopt onder de noemer “NLP” die feitelijk tegen de kernonderdelen van NLP ingaan. Kortom, anti-NLP.