Auteursarchief: admin

Het NLP “ik ga zo over de rooie” monster

Het NLP "ik ga zo over de rooie" monster

Het NLP “ik ga zo over de rooie” monster

De kern van NLP draait om het goed beheersen van je emoties. Dat betekent geenszins dat je je nooit slecht mag voelen. Als er nare dingen in je leven gebeuren, zoals bijvoorbeeld het verlies van een geliefde, dan is het prima om je daar slecht over te voelen en te rouwen. Waar het om gaat is dat een NLP trainer in staat is om zijn emoties zo in te zetten dat het past bij de gelegenheid. Meestal betekent dat dat de NLP trainer ervoor kiest om zich goed te voelen, blij te zijn en positief in het leven te staan. Maar een goed opgeleide NLP trainer is ook in staat om negatieve emoties te gebruiken, omdat er genoeg gelegenheden zijn waarbij een negatieve emotie helpt om de zaak de goede kant op te krijgen.

Wat echter nooit mag gebeuren, is dat een NLP trainer over de rooie gaat. Dan is er namelijk sprake van emoties die slecht worden beheerst. Zo’n NLP trainer is het NLP “ik ga zo over de rooie” monster. Iemand die zelf slecht in staat is om zijn eigen emoties te beheersen, is meestal ook er erg slecht in om andere mensen te leren om goed met hun eigen emoties en gevoelens om te gaan.

Wat dit NLP monster nog groter maakt, is als het over de rooie gaan gebeurt in situaties waarin er amper aanleiding is om over de rooie te gaan. Over de rooie gaan, is nooit goed, maar als het gebeurt in omstandigheden waar ook verschrikkelijke dingen gebeuren, dan is het onhandig, maar vooruit dan maar. Dan is er sprake van een relatief klein NLP monster. Helaas gebeurt het veel vaker bij verdacht veel NLP trainers dat zij over de rooie gaan terwijl er helemaal of praktisch niets aan de hand is. Dat is ronduit slecht en maakt het tot een groot NLP monster.

Het NLP “ik modelleer niet, maar jij wel” monster

Het NLP "ik modelleer niet,  maar jij wel" monster

Het NLP “ik modelleer niet, maar jij wel” monster

Hoewel bijna alle NLP trainers het wel eens zijn over de kernonderdelen van NLP, is er over een aantal onderwerpen discussie. Dat is geen enkel probleem en het is gezond voor de internationale NLP gemeenschap om discussies te voeren over wat wel en wat geen NLP is. Maar als je als NLP trainer een bepaald standpunt inneemt, dan is het wel zaak om niet alleen dat standpunt in te nemen, maar dat standpunt zelf ook in de praktijk te brengen. Als dit geenszins gebeurt, is er sprake van een NLP monster.

Het pijnlijkst zie je dit in de discussie rond modelleren. Begin jaren zeventig is NLP begonnen met modelleren. Er is niemand die dat ter discussie stelt. Alleen bleek halverwege de jaren zeventig dat er grote problemen met modelleren waren, zodat eind jaren zeventig NLP is gestopt met modelleren en NLP beoefenaars over zijn gegaan op NLP technieken. Toch houden veel NLP trainers vast aan de modelleeropdracht voor de mensen die zij trainen. Er zijn hierbij twee grote problemen, die dit soort NLP trainers tot NLP monsters maken.

Het eerste probleem is dat deze NLP trainers zelf helemaal niks modelleren. Ze eisen wel dat hun studenten het doen, maar passen dit verouderde onderdeel van NLP zelf nooit toe. Als je al van mening bent dat modelleren ook tot moderne NLP behoort, wat geenszins het geval is, dan dien je als NLP trainer het op zijn minst met enige regelmaat zelf te doen. Het is onzin om van je studenten het een te eisen en zelf het ander te doen. NLP trainers die hun studenten een modelleeropdracht geven, maar zelf nooit modelleren, zijn NLP monsters.

Het tweede probleem is echter veel groter. De grote groep NLP trainers die zelf nooit modelleren maar hun studenten wel een modelleeropdracht geven, zijn grote NLP monsters. De reden is dat deze NLP trainers zelf geen idee hebben hoe modelleren werkt. Zij geven hun studenten de verkeerde instructies mee waardoor er wandrochtige modelleeropdrachten ontstaan dat ertoe leidt dat hun studenten NLP juist op een totaal verkeerde manier aanleren.

Deels komt dit omdat deze NLP monsters zelf nooit hebben geleerd hoe je dient te modelleren. Maar voor een veel groter deel komt dit probleem voort uit het feit dat deze NLP trainers zelf nooit modelleren en ook nooit hun eigen modellen (die nergens zijn) ergens concreet en praktisch voor gebruiken. Als je iets onderwijst, dat je zelf nooit doet en nooit gebruikt, dan kan het niet anders dan dat het een rotzooitje wordt. Dus pas op voor het NLP “ik modelleer niet, maar jij wel” monster.

Het NLP “ik geloof er echt in” monster

Het NLP "ik geloof er echt in" monster

Het NLP “ik geloof er echt in” monster

Als een NLP trainer zegt dat je open dient te staan voor NLP en dat NLP alleen werkt als je erin gelooft, pas dan op, want je hebt te maken met een NLP monster. NLP is nooit bedoeld om er een geloof van te maken, laat staan een religie. NLP trainers die op die manier omgaan met NLP zijn NLP monsters. Ze zijn NLP monsters omdat ze twee problemen hebben.

Het eerste probleem is dat echt geloven tegen het metamodel ingaat. Het metamodel is bedoeld om relevante details boven water te krijgen die zijn weggelaten, verdraaid en gegeneraliseerd. Ergens echt in geloven werkt alleen wanneer je relevante details juist weglaat, verdraait en generaliseert, want er zijn altijd wel relevante details te vinden die tegen een geloof ingaan. Zonder die relevante details was er namelijk geen sprake van een geloof, maar van een wetenschap. Nu is NLP geen wetenschap. Op zijn best kan je NLP een protowetenschap noemen, een voorloper van een wetenschap. Maar als het erom gaat welke richting NLP in de toekomst op dient te gaan, dan dient NLP meer richting een protowetenschap te gaan en weg te gaan van geloof. NLP trainers die van NLP een geloof willen maken, zijn NLP monsters.

Het tweede probleem is nog groter. Wanneer je NLP goed gebruikt dan leer je beter omgaan met onzekerheid, moeilijke omstandigheden en zaken die je nog niet kunt. De kunst van NLP is om te leren ontspannen en relaxed te blijven terwijl zaken onzeker zijn. Om rust en kalmte te bewaren in moeilijke omstandigheden. En tenslotte om je brein goed te gebruiken om ervoor te zorgen dat je zaken die je nog niet kan in de toekomst leert. Om deze zaken te bereiken zijn er tal van NLP technieken die je in kan zetten om je hierbij te helpen.

Helaas kan je deze NLP technieken ook verkeerd inzetten om het tegenovergestelde te bereiken. Dit is de voornaamste NLP boobytrap die Richard Bandler in NLP heeft gestopt. Zodra een NLP trainer NLP gebruikt om zichzelf meer zekerheid te geven door te denken dat er geen moeilijke omstandigheden zijn en dat je alles al kan, dan wordt deze NLP trainer een NLP monster. Helaas is het mogelijk om de technieken die je leren om beter om te gaan met onzekerheid zo te gebruiken dat ze je schijnzekerheid bieden. Hier is NLP nooit voor bedoeld, maar helaas zie je veel NLP trainers op deze manier NLP verkeerd gebruiken.

Wat deze NLP monsters doen, is arrogantie zonder competentie kweken. Er is niks mis met arrogantie zolang je de competenties hebt om ze waar te maken. Wat echter tot grote problemen leidt, is als een NLP trainer NLP gebruikt om zichzelf zekerheid te geven dat hij dingen kan die hij feitelijk allerminst of slecht kan. Dan krijg je arrogantie zonder competenties, hetgeen misschien wel een van de meest irritante NLP monsters is.

Het NLP “het is onderdeel van het proces” monster

Het NLP "het is onderdeel van het proces" monster

Het NLP “het is onderdeel van het proces” monster

Misschien wel het gevaarlijkste NLP monster is het NLP “het is onderdeel van het proces” monster. Een NLP trainer die te weinig kaas gegeten heeft van NLP en meestal zelf ook te weinig mensen 1-op-1 coacht, denkt vaak dat het helpt om als mensen tijdens een NLP training negatieve ervaringen hebben te stellen dat die negatieve ervaringen onderdeel zijn van het proces waar ze doorheen moeten gaan. In werkelijkheid betekent zo’n opmerking dat de desbetreffende NLP trainer geen idee heeft waar hij mee bezig is en dat maakt hem tot een NLP monster.

Meestal komt het wel goed met de deelnemers die op deze onaanvaardbare manier door hun slechte ervaringen worden heen gepraat. Maar soms gaat het desastreus mis. Het probleem is dat de suggestie dat een negatieve ervaring onderdeel van het proces is mensen de richting van de negativiteit op stuurt. Kennelijk horen de negatieve ervaringen erbij. Door te suggereren dat het om een proces gaat, geeft het NLP monster de suggestie dat de negatieve ervaring ook nog wel een tijd kan duren.

Daar komt bij dat zo’n opmerking niets bijdraagt aan het oplossen van de negatieve ervaringen. De enige oplossing, die gelukkig vaak voorkomt, is dat met het verstrijken van de tijd de negativiteit weer uit zichzelf verdwijnt. Om zijn eigen falen en gebrek aan kennis en kunde te verbloemen, maakt zo’n NLP trainer gebruik van een taalpatroon dat een risico op ernstige schade inhoudt. Dat is onverantwoordelijk en onaanvaardbaar en heeft niets met NLP te maken omdat NLP concrete oplossingen voor tal van problemen heeft. Het probleem met dit NLP monster is alleen dat hij zelf daar geen kennis van heeft, geen vaardigheid in heeft en geen ervaring mee heeft omdat hij als NLP trainer alleen maar bezig is met wat hij zelf heeft geleerd over te brengen op andere mensen zonder NLP zelf in de praktijk te brengen als NLP coach. Om die reden is het altijd belangrijk om te controleren of een NLP trainer ook als NLP coach is in te huren. Zie je die optie nergens op zijn website staan, dan is de kans groot dat je met een NLP monster te maken hebt en dat je bij die NLP trainer onnodig gevaar loopt.

Het NLP “Heb respect voor eenieders wereldmodel” cliché monster

Het NLP "Heb respect voor eenieders wereldmodel" cliché monster

Het NLP “Heb respect voor eenieders wereldmodel” cliché monster

Vaak als je kritiek hebt op een ander of sowieso een negatieve toon aanslaat, dan komt het NLP “Heb respect voor eenieders wereldmodel” cliché monster tevoorschijn. Een NLP trainer gaat zich er dan mee bemoeien en denkt dat omdat iemand kritiek uit of negatief is, er dan geen respect is voor het wereldmodel van de ander. Dit is fout om vele redenen.

De eerste reden is dat het mind reading is om te denken dat je aan de hand van een tekst kan inschatten of een persoon wel of geen respect heeft. Het metamodel leert ons dat mind readen een verdraaiing van de werkelijkheid is. Een NLP trainer die iemand anders beschuldigt van een gebrek aan respect, denkt in het hoofd van de ander te kunnen kijken.

Ten tweede is het onzin dat je automatisch respect zou moeten hebben voor het wereldmodel van de ander. Het is goed om geen respect te hebben voor het wereldmodel van, bijvoorbeeld, dictators. Sommige mensen hebben het slecht voor met de wereld en grote groepen andere mensen en dan is het beter om geen respect te hebben voor dergelijke wereldmodellen. Respect is iets dat iemand verdient en nooit automatisch kan worden verkregen.

Ten derde maakt het hele idee van respect hebben voor het wereldmodel van een ander helemaal geen onderdeel uit van NLP. Het is verkeerd begrepen NLP. Binnen NLP is er een techniek om rapport op te bouwen met iemand als je rapport nodig hebt. Daarvoor gebruik je dan het zogenaamde Pace & Lead model waarbij je eerst met iemand meestapt om zo samen op weg te gaan naar waar jij iemand toe wil leiden. Daarvoor is het handig om een aantal zaken te kopiëren of over te nemen. Een van die zaken is het wereldmodel.

Maar dit geldt alleen als je rapport wil opbouwen, iets waar een goed opgeleide NLP beoefenaar van weet dat je dat zelden doet omdat je bijna altijd automatisch al rapport hebt. Zelfs als je aan de hand van het wereldmodel van de ander al rapport op wil bouwen, dan is het alleen maar een kwestie van meegaan in het wereldmodel van de ander. Dat wil zeggen er nergens tegenin gaan of het belachelijk maken, zodat de ander je ziet als een van zijn soort mensen. Dit meegaan is een tactische zet en geen teken van respect. Als je zoals ik met zwaar psychiatrische mensen werkt, dan ga je zo nu en dan mee met het wereldmodel van de cliënt zonder dat je daar respect voor hebt.

Dit zijn uitzonderingen, want in de praktijk is het veel beter en handiger om kritiek te leveren op wereldmodellen. De meeste wereldmodellen van mensen zijn arm, als ze al niet te arm zijn. Een arm of te arm wereldmodel heeft te weinig mogelijkheden wat vaak leidt tot problemen. Mensen hun wereldmodel verrijken is primair de manier waarop NLP mensen uit de problemen helpt. Dit kan je doen door mensen een positief alternatief aan te bieden, maar een goed opgeleide NLP beoefenaar kan dit ook doen door de negatieve kant van het huidige wereldmodel naar voren te brengen. Door te denken dat je alleen maar respect mag hebben voor het wereldmodel van de ander, zorgt de NLP trainer in zijn vorm van NLP monster ervoor dat hij een stuk minder effectief is in het helpen van andere mensen. Zo zie je maar dat NLP monsters ook echt schadelijk zijn.

Het NLP “Lichaam en geest zijn een cybernetische eenheid” cliché monster

Het NLP "Lichaam en geest zijn een cybernetische eenheid" cliché monster

Het NLP “Lichaam en geest zijn een cybernetische eenheid” cliché monster

Het NLP “Lichaam en geest zijn een cybernetische eenheid” cliché monster[/caption]Vaak als je kritiek hebt op spirituele verklaringen die ten onrechte op NLP worden geplakt, krijg je van een Nederlandse NLP trainer te horen dat lichaam en geest een cybernetische eenheid zijn. Daarmee laat die NLP trainer zijn ware aard zien, die van NLP monster!

Want natuurlijk zijn lichaam en geest één. Vandaag de dag is er niemand die daar nog aan twijfelt. Er is alleen maar lichaam en onze geest komt voort uit het lichamelijke. Maar dat is natuurlijk allerminst wat dit NLP monster denkt te beweren met dit cliché. Het NLP monster gebruikt dit dogma om te doen alsof er meer is tussen hemel en aard. En dat NLP dat ook vindt. Dit NLP monster heeft echter een paar problemen.

Allereerst is het helemaal geen NLP vooronderstelling. Gelukkig maar, want het is een onzinnige uitspraak. Dit kan je meteen ontdekken door het NLP monster te vragen waarom het hier om een cybernetische eenheid gaat. Daar heeft het NLP monster geen antwoord op want daar heeft hij zelf ook geen idee van. Hem is deze bezwering aangeleerd door andere NLP monsters en hij heeft zijn hoofd er nooit over gebroken wat het nou precies betekent. Het is een cliché dat je aanroept elke keer als iemand kritiek heeft op iets spiritueels of vraagtekens zet bij een wonderbaarlijke genezing door NLP.

Het tweede probleem is dat door het een cybernetische eenheid te noemen je juist de dualiteit introduceert die de uitspraak probeert te bestrijden. Het dualisme is uitgevonden door Descartes, de beroemde filosoof die had bedacht: “Ik denk, dus ik besta.” Descartes dacht dat we een soort spookje in ons hoofd hadden die onze geest was. Hij bedacht dit in de zeventiende eeuw, maar een eeuw later heeft de mens al bedacht dat er geen spookje in ons hoofd woont. Wij zijn ons lichaam en onze geest komt voort uit ons brein. Er is dus helemaal geen issue want niemand denkt dat lichaam en geest gescheiden zijn. Dus slaat het nergens op om dit te benadrukken. Het is alsof je in een discussie opeens verwijtend tegen iemand zegt: “Maar ademen is wel gezond voor mensen!”

Het probleem van het dualisme wordt echter opnieuw geïntroduceerd zodra je spreekt over een cybernetische eenheid. Binnen de cybernetica denkt men in termen van een black box. Je kan twee black boxen tot een cybernetische eenheid vormen door deze twee black boxen in een grotere black box te zetten. Door te zeggen dat lichaam en geest een cybernetische eenheid zijn, zeg je dus dat lichaam en geest twee verschillende black boxes zijn, ook al kun je die cybernetisch gezien tot één nieuwe black box maken. Op die manier creëer je opnieuw een spookje in het systeem en dat is doodzonde.

Het NLP “Alles wat aandacht krijgt, groeit” cliché monster

Het NLP "Alles wat aandacht krijgt, groeit" cliché monster

Het NLP “Alles wat aandacht krijgt, groeit” cliché monster

Ook het NLP “Alles wat aandacht krijgt, groeit” cliché monster doet alsof iets NLP is terwijl het helemaal geen NLP is. Het idee dat alles wat je aandacht geeft, groeit, komt uit The Secret stroming. Mensen die ten onrechte denken dat er een aantrekkingswet is waarmee je alles wat je wil hebben kan aantrekken. Het heeft vaak een nogal materialistische inslag omdat het vaak gaat over alles wat je wilt hebben. Maar het wordt ook op een soort Karmische manier gebruikt onder het mom van wie goed doet, goed ontmoet. Met als achterliggende gedachte dat wie slecht doet dat dankzij Karma ook wel weer op zijn bordje terugkrijgt.

Het idee heeft niets met NLP te maken. En het is zelfs verkeerd begrepen Karma. Want Karma goed begrepen geeft namelijk duidelijk aan dat het ook mogelijk is dat je negatieve Karma pas in een volgend leven op bordje ligt. Gelukkig maar, want iedereen kent vast wel hele negatieve mensen die toch een prachtig leven leiden. Er klopt weinig van dit hele idee. Het beste tegenvoorbeeld? Als ik gras geen aandacht geef, groeit het toch. En pas als ik het aandacht geef, wordt het kortgewiekt.

Sowieso is het Karmisch denken typisch iets voor verliezers. Mensen die verloren hebben en het dan nodig hebben om te denken dat de winnaar ooit later wel zal worden teruggepakt. In plaats van dat zij blij kunnen zijn voor het geluk van een ander.

Denk in termen van “alles wat aandacht krijgt, groeit” is zielig als je dat gebruikt om je tegenstander maar te gaan negeren en nog erger om andere mensen op te roepen om iemand te negeren. Dan ben je op en top een NLP monster. Want NLP gaat voor een groot deel over communicatie. Door te stoppen met communiceren wordt een NLP trainer een NLP monster.

Het NLP “De kaart is niet het gebied” cliché monster

Het NLP "De kaart is niet het gebied" cliché monster

Het NLP “De kaart is niet het gebied” cliché monster

Er is waarschijnlijk geen groter NLP cliché dan “De kaart is niet het gebied”. Elke keer als een slechte NLP trainer ongelijk blijkt te hebben in een discussie verschuilt hij zich achter “De kaart is niet het gebied”. Hij suggereert dan dat wat de ander heeft gezegd misschien wel klopt binnen de discussie, maar nog steeds niet de werkelijkheid is. Hier maakt de slechte NLP trainer echter een aantal denkfouten en laat hij zien dat hij de NLP materie slecht beheerst. Met recht mag je hem dan een NLP monster noemen.

Allereerst is het maken van een logische fout iets anders dan een meningsverschil. Met grote regelmaat blijken slecht opgeleide NLP trainers ongelijk te hebben omdat zij een logische fout maken. Zij doen deze logische fout dan echter af alsof er een meningsverschil is. Maar logische fouten werken anders. Als een logische fout hetzelfde zou zijn als een meningsverschil dan zou wij tweeën van mening kunnen verschillen of 2+2=4 klopt of dat 2+2=5 klopt. Over logica en wiskunde kan je echter geen meningsverschil hebben. De som klopt of hij is fout. Logische fouten overstijgen meningsverschillen. Om die reden kan je nooit een logische fout verbloemen door er het dogma “De kaart is niet het gebied” er tegenaan te gooien zonder dat je een NLP monster wordt.

Het tweede probleem is denken dat “De kaart is niet het gebied” suggereert dat er iets mis is met de kaart. NLP monsters gebruiken dit cliché om aan te geven dat iemands woorden niks voorstellen omdat ze alleen maar een kaart zijn. Maar kaarten zijn nuttig. Je hebt vaak veel aan een kaart. Doen alsof je niks aan een kaart hebt, laat alleen maar zien hoe slecht het NLP monster NLP begrijpt.

Tenslotte is het grootste probleem dat NLP trainers “De kaart is niet het gebied” maar half quoten. In hun lezing komt er een punt te staan na het woord “gebied”. Maar dat is geenszins het geval. In werkelijkheid loopt de quote verder en staat er: “De kaart is niet het gebied, maar heeft wel dezelfde structuur als het gebied”. Als je als NLP trainer dus iemand de mond probeert te snoeren door er het dogma “De kaart is niet het gebied” tegenaan te gooien, geef je feitelijk je tegenstander gelijk. Zonder dat het NLP monster dat doorheeft omdat hij te weinig van NLP af weet! Het moet niet gekker worden.

Het NLP “Er is geen falen, alleen maar feedback” cliché monster

Het NLP "Er is geen falen, alleen maar feedback" cliché monster

Het NLP “Er is geen falen, alleen maar feedback” cliché monster

Als je het vermoeden hebt dat een NLP trainer een NLP monster is, moet je voor de lol eens zeggen dat je ergens in hebt gefaald. Liefst iets waarbij falen geen enkel probleem is. Bijvoorbeeld door te stellen dat je hebt gefaald in het halen van melk uit de winkel. Een NLP trainer die het NLP “Er is geen falen, alleen maar feedback” cliché monster is, zal dan direct roepen: “Er is geen falen, alleen maar feedback”. Wat deze NLP trainer tot een NLP monster maakt, is dat hij totaal geen idee heeft wat hij nu eigenlijk zegt. Want hij doet alsof het feit dat jij vergeten bent om melk mee te nemen uit de winkel feedback is. Feedback van wie aan wie? Van de winkel aan jou dat je vergeetachtig bent?

De goede manier om “Er is geen falen, alleen maar feedback” uit te leggen is door te stellen dat er geen falen is als je de informatie van het falen als feedback gebruikt om je eigen gedrag te verbeteren. Vaak gaat dat op, maar niet altijd. NLP monsters gebruiken NLP echter zonder daarbij na te denken en dreunen onbegrepen mantra’s op zodra ze bepaalde key-woorden horen. Probeer het maar eens uit met het woord “falen” en ik garandeer je dat de meeste NLP trainers in een reflex zonder erbij na te denken “Er is geen falen, alleen maar feedback” opdreunen. Als dat gebeurt in een situatie waar het begrip feedback nergens op slaat, dan heb je te maken met een NLP monster.

Dit NLP monster is gevaarlijker dan je misschien in eerste instantie denkt. Want wat achter deze anti-falen reflex schuilgaat, is het onvermogen om met falen om te gaan. NLP trainers die alleen maar positief en aardig kunnen doen en slecht kunnen omgaan met negativiteit zijn weer andersoortige NLP monsters. Maar deze NLP monsters zijn wel aan hen verwant.

NLP gaat over al het menselijke en dat betekent inclusief negativiteit. Sterker nog, vaak werkt NLP veel beter wanneer je in staat bent om succesvol te falen in plaats van dat alles persé positief moet zijn. Je hebt bijvoorbeeld veel meer aan van tevoren zien dat je relaxed en ontspannen blijft ook al gaan er dingen mis, dan jezelf voor de gek houden dat er nooit wordt gefaald en dat alles altijd goed gaat.

Het NLP “De betekenis van je communicatie is de reactie die je krijgt” cliché monster

Het NLP "De betekenis van je communicatie is de reactie die je krijgt" cliché monster

Het NLP “De betekenis van je communicatie is de reactie die je krijgt” cliché monster

NLP trainers die ongelijk hebben, klagen bijna altijd over de toon van de discussie omdat zij geen inhoudelijke argumenten hebben. Pas altijd op voor NLP trainers die klagen over de toon, want het is een sterke aanwijzing dat zij NLP slecht op zichzelf kunnen toepassen en om die reden een NLP monster zijn. Het NLP “De betekenis van je communicatie is de reactie die je krijgt” cliché monster lijkt hierop. In de zin dat de NLP trainer omdat hij negatief reageert, denkt dat de ander in een discussie een fout heeft gemaakt. Helaas voor dit NLP monster is hij het die een dubbele fout maakt.

Want allereerst is het NLP monster bezig met mind readen. De NLP vooronderstelling “De betekenis van je communicatie is de reactie die je krijgt” geeft aan dat als je communiceert jij als zender verantwoordelijkheid neemt voor of wat je met de communicatie wilt bereiken ook daadwerkelijk wordt bereikt. Het NLP monster denkt te kunnen mind readen wat de ander met zijn manier van communiceren wil bereiken. Mind readen gaat tegen het metamodel in en is een verdraaiing van de werkelijkheid. Vaak vergist het NLP monster zich erin doordat hij foutief denkt te weten waar de communicatie voor is bedoeld.

Maar in de praktijk heeft de goede communicator vaak hele andere bedoelingen dan dat het NLP monster denkt dat de bedoeling is. Sterker nog, als je weet dat iemand een sterke communicator is, dan kan je deze vooronderstelling beter omdraaien. Gegeven dat er een bepaalde reactie volgt, mag je ervan uitgaan dat dat ook de reactie is die de goede communicator aan het uitlokken is, ook al begrijp je niet goed waarom die sterke communicator die reactie wil uitlokken. Denken in een discussie dat de ander dom is, is eigenlijk altijd een slechte strategie die tot verliezen is gedoemd.

Veel van de NLP “De betekenis van je communicatie is de reactie die je krijgt” cliché monsters denken ten onrechte dat alle communicatie moet lijken op de communicatie tussen cliënt en coach. Dit komt omdat zij NLP maar in een beperkt aantal situaties hebben leren toepassen en zij op onzinnige wijze deze beperkte NLP kennis generaliseren tot een groter geheel. Maar wanneer NLP goed onderwezen wordt, dan leert het je juist om veel flexibiliteit en variaties te hebben. Wanneer je ook in staat bent om op een negatieve manier te communiceren, dan heb je per definitie meer mogelijkheden, meer variatie en meer flexibiliteit dan als je alleen maar positief mag communiceren. Vandaar dat je bij een goede NLP opleiding beide kanten van communicatie wordt geleerd.