Categorie archief: Ik Niet Monsters

De NLP “zelf pas ik NLP slecht toe” monsters
NLP is bovenal een metadiscipline waarmee je slim menselijk gedrag in kaart brengt. Daarna pas je wat je in kaart hebt gebracht op jezelf toe om te controleren of het slimme gedrag ook nuttig is en goed in kaart is gebracht. Pas daarna ga je het aan andere mensen onderwijzen of gebruiken om andere mensen te helpen. De volgorde is:

vind slim gedrag;
breng het slimme gedrag in kaart;
pas het op jezelf toe;
draag het over op anderen.

Op die manier heeft NLP een hele set vaardigheden verzameld om goed met je brein, je gevoel en je emoties om te gaan. Om goed te communiceren. Een beter zelfbeeld te krijgen. Je doelen te verwezenlijken en ga zo maar verder.

Gelukkig heeft veertig jaar NLP ervoor gezorgd dat je zelf bijna nooit op zoek hoeft te gaan naar slim gedrag of het zelf in kaart hoeft te brengen. Maar de andere twee stappen zijn wel noodzakelijk voor een NLP trainer. Een NLP trainer die voornoemde stap (3) overslaat, verkeerd doet of slecht in staat is om NLP op zichzelf toe te passen, is een NLP monster. Er zijn vier soorten NLP “zelf pas ik NLP slecht toe” monsters:

– het NLP “ik ga zo over de rooie” monster;
– het NLP “ik modelleer niet, maar jij wel” monster;
– het NLP “ik geloof er echt in” monster;
– het NLP “het is onderdeel van het proces” monster.

Het NLP “ik ga zo over de rooie” monster

Het NLP "ik ga zo over de rooie" monster

Het NLP “ik ga zo over de rooie” monster

De kern van NLP draait om het goed beheersen van je emoties. Dat betekent geenszins dat je je nooit slecht mag voelen. Als er nare dingen in je leven gebeuren, zoals bijvoorbeeld het verlies van een geliefde, dan is het prima om je daar slecht over te voelen en te rouwen. Waar het om gaat is dat een NLP trainer in staat is om zijn emoties zo in te zetten dat het past bij de gelegenheid. Meestal betekent dat dat de NLP trainer ervoor kiest om zich goed te voelen, blij te zijn en positief in het leven te staan. Maar een goed opgeleide NLP trainer is ook in staat om negatieve emoties te gebruiken, omdat er genoeg gelegenheden zijn waarbij een negatieve emotie helpt om de zaak de goede kant op te krijgen.

Wat echter nooit mag gebeuren, is dat een NLP trainer over de rooie gaat. Dan is er namelijk sprake van emoties die slecht worden beheerst. Zo’n NLP trainer is het NLP “ik ga zo over de rooie” monster. Iemand die zelf slecht in staat is om zijn eigen emoties te beheersen, is meestal ook er erg slecht in om andere mensen te leren om goed met hun eigen emoties en gevoelens om te gaan.

Wat dit NLP monster nog groter maakt, is als het over de rooie gaan gebeurt in situaties waarin er amper aanleiding is om over de rooie te gaan. Over de rooie gaan, is nooit goed, maar als het gebeurt in omstandigheden waar ook verschrikkelijke dingen gebeuren, dan is het onhandig, maar vooruit dan maar. Dan is er sprake van een relatief klein NLP monster. Helaas gebeurt het veel vaker bij verdacht veel NLP trainers dat zij over de rooie gaan terwijl er helemaal of praktisch niets aan de hand is. Dat is ronduit slecht en maakt het tot een groot NLP monster.

Het NLP “ik modelleer niet, maar jij wel” monster

Het NLP "ik modelleer niet,  maar jij wel" monster

Het NLP “ik modelleer niet, maar jij wel” monster

Hoewel bijna alle NLP trainers het wel eens zijn over de kernonderdelen van NLP, is er over een aantal onderwerpen discussie. Dat is geen enkel probleem en het is gezond voor de internationale NLP gemeenschap om discussies te voeren over wat wel en wat geen NLP is. Maar als je als NLP trainer een bepaald standpunt inneemt, dan is het wel zaak om niet alleen dat standpunt in te nemen, maar dat standpunt zelf ook in de praktijk te brengen. Als dit geenszins gebeurt, is er sprake van een NLP monster.

Het pijnlijkst zie je dit in de discussie rond modelleren. Begin jaren zeventig is NLP begonnen met modelleren. Er is niemand die dat ter discussie stelt. Alleen bleek halverwege de jaren zeventig dat er grote problemen met modelleren waren, zodat eind jaren zeventig NLP is gestopt met modelleren en NLP beoefenaars over zijn gegaan op NLP technieken. Toch houden veel NLP trainers vast aan de modelleeropdracht voor de mensen die zij trainen. Er zijn hierbij twee grote problemen, die dit soort NLP trainers tot NLP monsters maken.

Het eerste probleem is dat deze NLP trainers zelf helemaal niks modelleren. Ze eisen wel dat hun studenten het doen, maar passen dit verouderde onderdeel van NLP zelf nooit toe. Als je al van mening bent dat modelleren ook tot moderne NLP behoort, wat geenszins het geval is, dan dien je als NLP trainer het op zijn minst met enige regelmaat zelf te doen. Het is onzin om van je studenten het een te eisen en zelf het ander te doen. NLP trainers die hun studenten een modelleeropdracht geven, maar zelf nooit modelleren, zijn NLP monsters.

Het tweede probleem is echter veel groter. De grote groep NLP trainers die zelf nooit modelleren maar hun studenten wel een modelleeropdracht geven, zijn grote NLP monsters. De reden is dat deze NLP trainers zelf geen idee hebben hoe modelleren werkt. Zij geven hun studenten de verkeerde instructies mee waardoor er wandrochtige modelleeropdrachten ontstaan dat ertoe leidt dat hun studenten NLP juist op een totaal verkeerde manier aanleren.

Deels komt dit omdat deze NLP monsters zelf nooit hebben geleerd hoe je dient te modelleren. Maar voor een veel groter deel komt dit probleem voort uit het feit dat deze NLP trainers zelf nooit modelleren en ook nooit hun eigen modellen (die nergens zijn) ergens concreet en praktisch voor gebruiken. Als je iets onderwijst, dat je zelf nooit doet en nooit gebruikt, dan kan het niet anders dan dat het een rotzooitje wordt. Dus pas op voor het NLP “ik modelleer niet, maar jij wel” monster.

Het NLP “ik geloof er echt in” monster

Het NLP "ik geloof er echt in" monster

Het NLP “ik geloof er echt in” monster

Als een NLP trainer zegt dat je open dient te staan voor NLP en dat NLP alleen werkt als je erin gelooft, pas dan op, want je hebt te maken met een NLP monster. NLP is nooit bedoeld om er een geloof van te maken, laat staan een religie. NLP trainers die op die manier omgaan met NLP zijn NLP monsters. Ze zijn NLP monsters omdat ze twee problemen hebben.

Het eerste probleem is dat echt geloven tegen het metamodel ingaat. Het metamodel is bedoeld om relevante details boven water te krijgen die zijn weggelaten, verdraaid en gegeneraliseerd. Ergens echt in geloven werkt alleen wanneer je relevante details juist weglaat, verdraait en generaliseert, want er zijn altijd wel relevante details te vinden die tegen een geloof ingaan. Zonder die relevante details was er namelijk geen sprake van een geloof, maar van een wetenschap. Nu is NLP geen wetenschap. Op zijn best kan je NLP een protowetenschap noemen, een voorloper van een wetenschap. Maar als het erom gaat welke richting NLP in de toekomst op dient te gaan, dan dient NLP meer richting een protowetenschap te gaan en weg te gaan van geloof. NLP trainers die van NLP een geloof willen maken, zijn NLP monsters.

Het tweede probleem is nog groter. Wanneer je NLP goed gebruikt dan leer je beter omgaan met onzekerheid, moeilijke omstandigheden en zaken die je nog niet kunt. De kunst van NLP is om te leren ontspannen en relaxed te blijven terwijl zaken onzeker zijn. Om rust en kalmte te bewaren in moeilijke omstandigheden. En tenslotte om je brein goed te gebruiken om ervoor te zorgen dat je zaken die je nog niet kan in de toekomst leert. Om deze zaken te bereiken zijn er tal van NLP technieken die je in kan zetten om je hierbij te helpen.

Helaas kan je deze NLP technieken ook verkeerd inzetten om het tegenovergestelde te bereiken. Dit is de voornaamste NLP boobytrap die Richard Bandler in NLP heeft gestopt. Zodra een NLP trainer NLP gebruikt om zichzelf meer zekerheid te geven door te denken dat er geen moeilijke omstandigheden zijn en dat je alles al kan, dan wordt deze NLP trainer een NLP monster. Helaas is het mogelijk om de technieken die je leren om beter om te gaan met onzekerheid zo te gebruiken dat ze je schijnzekerheid bieden. Hier is NLP nooit voor bedoeld, maar helaas zie je veel NLP trainers op deze manier NLP verkeerd gebruiken.

Wat deze NLP monsters doen, is arrogantie zonder competentie kweken. Er is niks mis met arrogantie zolang je de competenties hebt om ze waar te maken. Wat echter tot grote problemen leidt, is als een NLP trainer NLP gebruikt om zichzelf zekerheid te geven dat hij dingen kan die hij feitelijk allerminst of slecht kan. Dan krijg je arrogantie zonder competenties, hetgeen misschien wel een van de meest irritante NLP monsters is.

Het NLP “het is onderdeel van het proces” monster

Het NLP "het is onderdeel van het proces" monster

Het NLP “het is onderdeel van het proces” monster

Misschien wel het gevaarlijkste NLP monster is het NLP “het is onderdeel van het proces” monster. Een NLP trainer die te weinig kaas gegeten heeft van NLP en meestal zelf ook te weinig mensen 1-op-1 coacht, denkt vaak dat het helpt om als mensen tijdens een NLP training negatieve ervaringen hebben te stellen dat die negatieve ervaringen onderdeel zijn van het proces waar ze doorheen moeten gaan. In werkelijkheid betekent zo’n opmerking dat de desbetreffende NLP trainer geen idee heeft waar hij mee bezig is en dat maakt hem tot een NLP monster.

Meestal komt het wel goed met de deelnemers die op deze onaanvaardbare manier door hun slechte ervaringen worden heen gepraat. Maar soms gaat het desastreus mis. Het probleem is dat de suggestie dat een negatieve ervaring onderdeel van het proces is mensen de richting van de negativiteit op stuurt. Kennelijk horen de negatieve ervaringen erbij. Door te suggereren dat het om een proces gaat, geeft het NLP monster de suggestie dat de negatieve ervaring ook nog wel een tijd kan duren.

Daar komt bij dat zo’n opmerking niets bijdraagt aan het oplossen van de negatieve ervaringen. De enige oplossing, die gelukkig vaak voorkomt, is dat met het verstrijken van de tijd de negativiteit weer uit zichzelf verdwijnt. Om zijn eigen falen en gebrek aan kennis en kunde te verbloemen, maakt zo’n NLP trainer gebruik van een taalpatroon dat een risico op ernstige schade inhoudt. Dat is onverantwoordelijk en onaanvaardbaar en heeft niets met NLP te maken omdat NLP concrete oplossingen voor tal van problemen heeft. Het probleem met dit NLP monster is alleen dat hij zelf daar geen kennis van heeft, geen vaardigheid in heeft en geen ervaring mee heeft omdat hij als NLP trainer alleen maar bezig is met wat hij zelf heeft geleerd over te brengen op andere mensen zonder NLP zelf in de praktijk te brengen als NLP coach. Om die reden is het altijd belangrijk om te controleren of een NLP trainer ook als NLP coach is in te huren. Zie je die optie nergens op zijn website staan, dan is de kans groot dat je met een NLP monster te maken hebt en dat je bij die NLP trainer onnodig gevaar loopt.