Het NLP “Achter elk gedrag zit een positieve intentie” cliché monster

Het NLP "Achter elk gedrag zit een positieve intentie" cliché monster

Het NLP “Achter elk gedrag zit een positieve intentie” cliché monster

Het klopt. Achter elk gedrag zit ook een positieve intentie. Maar veel NLP trainers begrijpen het woordje “positief” hier helemaal verkeerd. Dat maakt deze NLP trainers tot NLP monsters. Ten onrechte denken zij dat met het woord “positief” hier wordt bedoeld dat het goed is voor een grote groep mensen. Maar dat is onzin. In veel gevallen is de intentie alleen maar positief voor de persoon die het gedrag deed. Puur egoïstisch gedrag heeft nog steeds een positieve intentie, namelijk voor de persoon die zich zo gedraagt.

NLP monsters hebben dat bijna nooit door en blijven maar doen alsof positief betekent dat het goed is voor een grote groep mensen. Als ze er dan achter komen dat het gedrag alleen maar goed voor één persoon was, dan verwijten ze die persoon dat zijn positieve intentie alleen maar goed voor hem was. Maar dat slaat nergens op, want dat is geen uitzondering, maar juist de regel!. Het is alsof je een sportteam opeens gaat verwijten dat ze willen winnen. Ja, duh!

Wat dit soort NLP monsters nog erger maakt, is als ze het idee dat achter elk gedrag een positieve intentie zit opeens gaan gebruiken om wat ze slecht begrijpen te vergoeilijken. Wat er dan gebeurt, is dat ze in een discussie tegen iemand aanlopen die kritiek op hen heeft, de kritiek negeren, maar wel zeggen dat er vast een positieve intentie achter die kritiek zit.

Zo’n reactie is misplaats en denigrerend. Natuurlijk zit er achter die kritiek een positieve intentie want de NLP vooronderstelling luidt immers: achter elk gedrag zit een positieve intentie. Dat een NLP trainer slecht in staat is om die positieve intentie te zien, maakt hem tot een NLP monster. Als die NLP trainer dan ook nog eens inhoudelijke kritiek op hem negeert door de boel af te leiden met een verhaal over een positieve intentie, dan heb je te maken met een groot NLP monster.