Het NLP “De betekenis van je communicatie is de reactie die je krijgt” cliché monster

Het NLP "De betekenis van je communicatie is de reactie die je krijgt" cliché monster

Het NLP “De betekenis van je communicatie is de reactie die je krijgt” cliché monster

NLP trainers die ongelijk hebben, klagen bijna altijd over de toon van de discussie omdat zij geen inhoudelijke argumenten hebben. Pas altijd op voor NLP trainers die klagen over de toon, want het is een sterke aanwijzing dat zij NLP slecht op zichzelf kunnen toepassen en om die reden een NLP monster zijn. Het NLP “De betekenis van je communicatie is de reactie die je krijgt” cliché monster lijkt hierop. In de zin dat de NLP trainer omdat hij negatief reageert, denkt dat de ander in een discussie een fout heeft gemaakt. Helaas voor dit NLP monster is hij het die een dubbele fout maakt.

Want allereerst is het NLP monster bezig met mind readen. De NLP vooronderstelling “De betekenis van je communicatie is de reactie die je krijgt” geeft aan dat als je communiceert jij als zender verantwoordelijkheid neemt voor of wat je met de communicatie wilt bereiken ook daadwerkelijk wordt bereikt. Het NLP monster denkt te kunnen mind readen wat de ander met zijn manier van communiceren wil bereiken. Mind readen gaat tegen het metamodel in en is een verdraaiing van de werkelijkheid. Vaak vergist het NLP monster zich erin doordat hij foutief denkt te weten waar de communicatie voor is bedoeld.

Maar in de praktijk heeft de goede communicator vaak hele andere bedoelingen dan dat het NLP monster denkt dat de bedoeling is. Sterker nog, als je weet dat iemand een sterke communicator is, dan kan je deze vooronderstelling beter omdraaien. Gegeven dat er een bepaalde reactie volgt, mag je ervan uitgaan dat dat ook de reactie is die de goede communicator aan het uitlokken is, ook al begrijp je niet goed waarom die sterke communicator die reactie wil uitlokken. Denken in een discussie dat de ander dom is, is eigenlijk altijd een slechte strategie die tot verliezen is gedoemd.

Veel van de NLP “De betekenis van je communicatie is de reactie die je krijgt” cliché monsters denken ten onrechte dat alle communicatie moet lijken op de communicatie tussen cliënt en coach. Dit komt omdat zij NLP maar in een beperkt aantal situaties hebben leren toepassen en zij op onzinnige wijze deze beperkte NLP kennis generaliseren tot een groter geheel. Maar wanneer NLP goed onderwezen wordt, dan leert het je juist om veel flexibiliteit en variaties te hebben. Wanneer je ook in staat bent om op een negatieve manier te communiceren, dan heb je per definitie meer mogelijkheden, meer variatie en meer flexibiliteit dan als je alleen maar positief mag communiceren. Vandaar dat je bij een goede NLP opleiding beide kanten van communicatie wordt geleerd.