Het NLP “De kaart is niet het gebied” cliché monster

Het NLP "De kaart is niet het gebied" cliché monster

Het NLP “De kaart is niet het gebied” cliché monster

Er is waarschijnlijk geen groter NLP cliché dan “De kaart is niet het gebied”. Elke keer als een slechte NLP trainer ongelijk blijkt te hebben in een discussie verschuilt hij zich achter “De kaart is niet het gebied”. Hij suggereert dan dat wat de ander heeft gezegd misschien wel klopt binnen de discussie, maar nog steeds niet de werkelijkheid is. Hier maakt de slechte NLP trainer echter een aantal denkfouten en laat hij zien dat hij de NLP materie slecht beheerst. Met recht mag je hem dan een NLP monster noemen.

Allereerst is het maken van een logische fout iets anders dan een meningsverschil. Met grote regelmaat blijken slecht opgeleide NLP trainers ongelijk te hebben omdat zij een logische fout maken. Zij doen deze logische fout dan echter af alsof er een meningsverschil is. Maar logische fouten werken anders. Als een logische fout hetzelfde zou zijn als een meningsverschil dan zou wij tweeën van mening kunnen verschillen of 2+2=4 klopt of dat 2+2=5 klopt. Over logica en wiskunde kan je echter geen meningsverschil hebben. De som klopt of hij is fout. Logische fouten overstijgen meningsverschillen. Om die reden kan je nooit een logische fout verbloemen door er het dogma “De kaart is niet het gebied” er tegenaan te gooien zonder dat je een NLP monster wordt.

Het tweede probleem is denken dat “De kaart is niet het gebied” suggereert dat er iets mis is met de kaart. NLP monsters gebruiken dit cliché om aan te geven dat iemands woorden niks voorstellen omdat ze alleen maar een kaart zijn. Maar kaarten zijn nuttig. Je hebt vaak veel aan een kaart. Doen alsof je niks aan een kaart hebt, laat alleen maar zien hoe slecht het NLP monster NLP begrijpt.

Tenslotte is het grootste probleem dat NLP trainers “De kaart is niet het gebied” maar half quoten. In hun lezing komt er een punt te staan na het woord “gebied”. Maar dat is geenszins het geval. In werkelijkheid loopt de quote verder en staat er: “De kaart is niet het gebied, maar heeft wel dezelfde structuur als het gebied”. Als je als NLP trainer dus iemand de mond probeert te snoeren door er het dogma “De kaart is niet het gebied” tegenaan te gooien, geef je feitelijk je tegenstander gelijk. Zonder dat het NLP monster dat doorheeft omdat hij te weinig van NLP af weet! Het moet niet gekker worden.