Het NLP “Heb respect voor eenieders wereldmodel” cliché monster

Het NLP "Heb respect voor eenieders wereldmodel" cliché monster

Het NLP “Heb respect voor eenieders wereldmodel” cliché monster

Vaak als je kritiek hebt op een ander of sowieso een negatieve toon aanslaat, dan komt het NLP “Heb respect voor eenieders wereldmodel” cliché monster tevoorschijn. Een NLP trainer gaat zich er dan mee bemoeien en denkt dat omdat iemand kritiek uit of negatief is, er dan geen respect is voor het wereldmodel van de ander. Dit is fout om vele redenen.

De eerste reden is dat het mind reading is om te denken dat je aan de hand van een tekst kan inschatten of een persoon wel of geen respect heeft. Het metamodel leert ons dat mind readen een verdraaiing van de werkelijkheid is. Een NLP trainer die iemand anders beschuldigt van een gebrek aan respect, denkt in het hoofd van de ander te kunnen kijken.

Ten tweede is het onzin dat je automatisch respect zou moeten hebben voor het wereldmodel van de ander. Het is goed om geen respect te hebben voor het wereldmodel van, bijvoorbeeld, dictators. Sommige mensen hebben het slecht voor met de wereld en grote groepen andere mensen en dan is het beter om geen respect te hebben voor dergelijke wereldmodellen. Respect is iets dat iemand verdient en nooit automatisch kan worden verkregen.

Ten derde maakt het hele idee van respect hebben voor het wereldmodel van een ander helemaal geen onderdeel uit van NLP. Het is verkeerd begrepen NLP. Binnen NLP is er een techniek om rapport op te bouwen met iemand als je rapport nodig hebt. Daarvoor gebruik je dan het zogenaamde Pace & Lead model waarbij je eerst met iemand meestapt om zo samen op weg te gaan naar waar jij iemand toe wil leiden. Daarvoor is het handig om een aantal zaken te kopiëren of over te nemen. Een van die zaken is het wereldmodel.

Maar dit geldt alleen als je rapport wil opbouwen, iets waar een goed opgeleide NLP beoefenaar van weet dat je dat zelden doet omdat je bijna altijd automatisch al rapport hebt. Zelfs als je aan de hand van het wereldmodel van de ander al rapport op wil bouwen, dan is het alleen maar een kwestie van meegaan in het wereldmodel van de ander. Dat wil zeggen er nergens tegenin gaan of het belachelijk maken, zodat de ander je ziet als een van zijn soort mensen. Dit meegaan is een tactische zet en geen teken van respect. Als je zoals ik met zwaar psychiatrische mensen werkt, dan ga je zo nu en dan mee met het wereldmodel van de cliënt zonder dat je daar respect voor hebt.

Dit zijn uitzonderingen, want in de praktijk is het veel beter en handiger om kritiek te leveren op wereldmodellen. De meeste wereldmodellen van mensen zijn arm, als ze al niet te arm zijn. Een arm of te arm wereldmodel heeft te weinig mogelijkheden wat vaak leidt tot problemen. Mensen hun wereldmodel verrijken is primair de manier waarop NLP mensen uit de problemen helpt. Dit kan je doen door mensen een positief alternatief aan te bieden, maar een goed opgeleide NLP beoefenaar kan dit ook doen door de negatieve kant van het huidige wereldmodel naar voren te brengen. Door te denken dat je alleen maar respect mag hebben voor het wereldmodel van de ander, zorgt de NLP trainer in zijn vorm van NLP monster ervoor dat hij een stuk minder effectief is in het helpen van andere mensen. Zo zie je maar dat NLP monsters ook echt schadelijk zijn.