Het NLP “het is onderdeel van het proces” monster

Het NLP "het is onderdeel van het proces" monster

Het NLP “het is onderdeel van het proces” monster

Misschien wel het gevaarlijkste NLP monster is het NLP “het is onderdeel van het proces” monster. Een NLP trainer die te weinig kaas gegeten heeft van NLP en meestal zelf ook te weinig mensen 1-op-1 coacht, denkt vaak dat het helpt om als mensen tijdens een NLP training negatieve ervaringen hebben te stellen dat die negatieve ervaringen onderdeel zijn van het proces waar ze doorheen moeten gaan. In werkelijkheid betekent zo’n opmerking dat de desbetreffende NLP trainer geen idee heeft waar hij mee bezig is en dat maakt hem tot een NLP monster.

Meestal komt het wel goed met de deelnemers die op deze onaanvaardbare manier door hun slechte ervaringen worden heen gepraat. Maar soms gaat het desastreus mis. Het probleem is dat de suggestie dat een negatieve ervaring onderdeel van het proces is mensen de richting van de negativiteit op stuurt. Kennelijk horen de negatieve ervaringen erbij. Door te suggereren dat het om een proces gaat, geeft het NLP monster de suggestie dat de negatieve ervaring ook nog wel een tijd kan duren.

Daar komt bij dat zo’n opmerking niets bijdraagt aan het oplossen van de negatieve ervaringen. De enige oplossing, die gelukkig vaak voorkomt, is dat met het verstrijken van de tijd de negativiteit weer uit zichzelf verdwijnt. Om zijn eigen falen en gebrek aan kennis en kunde te verbloemen, maakt zo’n NLP trainer gebruik van een taalpatroon dat een risico op ernstige schade inhoudt. Dat is onverantwoordelijk en onaanvaardbaar en heeft niets met NLP te maken omdat NLP concrete oplossingen voor tal van problemen heeft. Het probleem met dit NLP monster is alleen dat hij zelf daar geen kennis van heeft, geen vaardigheid in heeft en geen ervaring mee heeft omdat hij als NLP trainer alleen maar bezig is met wat hij zelf heeft geleerd over te brengen op andere mensen zonder NLP zelf in de praktijk te brengen als NLP coach. Om die reden is het altijd belangrijk om te controleren of een NLP trainer ook als NLP coach is in te huren. Zie je die optie nergens op zijn website staan, dan is de kans groot dat je met een NLP monster te maken hebt en dat je bij die NLP trainer onnodig gevaar loopt.