Het NLP “ik geloof er echt in” monster

Het NLP "ik geloof er echt in" monster

Het NLP “ik geloof er echt in” monster

Als een NLP trainer zegt dat je open dient te staan voor NLP en dat NLP alleen werkt als je erin gelooft, pas dan op, want je hebt te maken met een NLP monster. NLP is nooit bedoeld om er een geloof van te maken, laat staan een religie. NLP trainers die op die manier omgaan met NLP zijn NLP monsters. Ze zijn NLP monsters omdat ze twee problemen hebben.

Het eerste probleem is dat echt geloven tegen het metamodel ingaat. Het metamodel is bedoeld om relevante details boven water te krijgen die zijn weggelaten, verdraaid en gegeneraliseerd. Ergens echt in geloven werkt alleen wanneer je relevante details juist weglaat, verdraait en generaliseert, want er zijn altijd wel relevante details te vinden die tegen een geloof ingaan. Zonder die relevante details was er namelijk geen sprake van een geloof, maar van een wetenschap. Nu is NLP geen wetenschap. Op zijn best kan je NLP een protowetenschap noemen, een voorloper van een wetenschap. Maar als het erom gaat welke richting NLP in de toekomst op dient te gaan, dan dient NLP meer richting een protowetenschap te gaan en weg te gaan van geloof. NLP trainers die van NLP een geloof willen maken, zijn NLP monsters.

Het tweede probleem is nog groter. Wanneer je NLP goed gebruikt dan leer je beter omgaan met onzekerheid, moeilijke omstandigheden en zaken die je nog niet kunt. De kunst van NLP is om te leren ontspannen en relaxed te blijven terwijl zaken onzeker zijn. Om rust en kalmte te bewaren in moeilijke omstandigheden. En tenslotte om je brein goed te gebruiken om ervoor te zorgen dat je zaken die je nog niet kan in de toekomst leert. Om deze zaken te bereiken zijn er tal van NLP technieken die je in kan zetten om je hierbij te helpen.

Helaas kan je deze NLP technieken ook verkeerd inzetten om het tegenovergestelde te bereiken. Dit is de voornaamste NLP boobytrap die Richard Bandler in NLP heeft gestopt. Zodra een NLP trainer NLP gebruikt om zichzelf meer zekerheid te geven door te denken dat er geen moeilijke omstandigheden zijn en dat je alles al kan, dan wordt deze NLP trainer een NLP monster. Helaas is het mogelijk om de technieken die je leren om beter om te gaan met onzekerheid zo te gebruiken dat ze je schijnzekerheid bieden. Hier is NLP nooit voor bedoeld, maar helaas zie je veel NLP trainers op deze manier NLP verkeerd gebruiken.

Wat deze NLP monsters doen, is arrogantie zonder competentie kweken. Er is niks mis met arrogantie zolang je de competenties hebt om ze waar te maken. Wat echter tot grote problemen leidt, is als een NLP trainer NLP gebruikt om zichzelf zekerheid te geven dat hij dingen kan die hij feitelijk allerminst of slecht kan. Dan krijg je arrogantie zonder competenties, hetgeen misschien wel een van de meest irritante NLP monsters is.