Het NLP “ik modelleer niet, maar jij wel” monster

Het NLP "ik modelleer niet,  maar jij wel" monster

Het NLP “ik modelleer niet, maar jij wel” monster

Hoewel bijna alle NLP trainers het wel eens zijn over de kernonderdelen van NLP, is er over een aantal onderwerpen discussie. Dat is geen enkel probleem en het is gezond voor de internationale NLP gemeenschap om discussies te voeren over wat wel en wat geen NLP is. Maar als je als NLP trainer een bepaald standpunt inneemt, dan is het wel zaak om niet alleen dat standpunt in te nemen, maar dat standpunt zelf ook in de praktijk te brengen. Als dit geenszins gebeurt, is er sprake van een NLP monster.

Het pijnlijkst zie je dit in de discussie rond modelleren. Begin jaren zeventig is NLP begonnen met modelleren. Er is niemand die dat ter discussie stelt. Alleen bleek halverwege de jaren zeventig dat er grote problemen met modelleren waren, zodat eind jaren zeventig NLP is gestopt met modelleren en NLP beoefenaars over zijn gegaan op NLP technieken. Toch houden veel NLP trainers vast aan de modelleeropdracht voor de mensen die zij trainen. Er zijn hierbij twee grote problemen, die dit soort NLP trainers tot NLP monsters maken.

Het eerste probleem is dat deze NLP trainers zelf helemaal niks modelleren. Ze eisen wel dat hun studenten het doen, maar passen dit verouderde onderdeel van NLP zelf nooit toe. Als je al van mening bent dat modelleren ook tot moderne NLP behoort, wat geenszins het geval is, dan dien je als NLP trainer het op zijn minst met enige regelmaat zelf te doen. Het is onzin om van je studenten het een te eisen en zelf het ander te doen. NLP trainers die hun studenten een modelleeropdracht geven, maar zelf nooit modelleren, zijn NLP monsters.

Het tweede probleem is echter veel groter. De grote groep NLP trainers die zelf nooit modelleren maar hun studenten wel een modelleeropdracht geven, zijn grote NLP monsters. De reden is dat deze NLP trainers zelf geen idee hebben hoe modelleren werkt. Zij geven hun studenten de verkeerde instructies mee waardoor er wandrochtige modelleeropdrachten ontstaan dat ertoe leidt dat hun studenten NLP juist op een totaal verkeerde manier aanleren.

Deels komt dit omdat deze NLP monsters zelf nooit hebben geleerd hoe je dient te modelleren. Maar voor een veel groter deel komt dit probleem voort uit het feit dat deze NLP trainers zelf nooit modelleren en ook nooit hun eigen modellen (die nergens zijn) ergens concreet en praktisch voor gebruiken. Als je iets onderwijst, dat je zelf nooit doet en nooit gebruikt, dan kan het niet anders dan dat het een rotzooitje wordt. Dus pas op voor het NLP “ik modelleer niet, maar jij wel” monster.