Het NLP “Lichaam en geest zijn een cybernetische eenheid” cliché monster

Het NLP "Lichaam en geest zijn een cybernetische eenheid" cliché monster

Het NLP “Lichaam en geest zijn een cybernetische eenheid” cliché monster

Het NLP “Lichaam en geest zijn een cybernetische eenheid” cliché monster[/caption]Vaak als je kritiek hebt op spirituele verklaringen die ten onrechte op NLP worden geplakt, krijg je van een Nederlandse NLP trainer te horen dat lichaam en geest een cybernetische eenheid zijn. Daarmee laat die NLP trainer zijn ware aard zien, die van NLP monster!

Want natuurlijk zijn lichaam en geest één. Vandaag de dag is er niemand die daar nog aan twijfelt. Er is alleen maar lichaam en onze geest komt voort uit het lichamelijke. Maar dat is natuurlijk allerminst wat dit NLP monster denkt te beweren met dit cliché. Het NLP monster gebruikt dit dogma om te doen alsof er meer is tussen hemel en aard. En dat NLP dat ook vindt. Dit NLP monster heeft echter een paar problemen.

Allereerst is het helemaal geen NLP vooronderstelling. Gelukkig maar, want het is een onzinnige uitspraak. Dit kan je meteen ontdekken door het NLP monster te vragen waarom het hier om een cybernetische eenheid gaat. Daar heeft het NLP monster geen antwoord op want daar heeft hij zelf ook geen idee van. Hem is deze bezwering aangeleerd door andere NLP monsters en hij heeft zijn hoofd er nooit over gebroken wat het nou precies betekent. Het is een cliché dat je aanroept elke keer als iemand kritiek heeft op iets spiritueels of vraagtekens zet bij een wonderbaarlijke genezing door NLP.

Het tweede probleem is dat door het een cybernetische eenheid te noemen je juist de dualiteit introduceert die de uitspraak probeert te bestrijden. Het dualisme is uitgevonden door Descartes, de beroemde filosoof die had bedacht: “Ik denk, dus ik besta.” Descartes dacht dat we een soort spookje in ons hoofd hadden die onze geest was. Hij bedacht dit in de zeventiende eeuw, maar een eeuw later heeft de mens al bedacht dat er geen spookje in ons hoofd woont. Wij zijn ons lichaam en onze geest komt voort uit ons brein. Er is dus helemaal geen issue want niemand denkt dat lichaam en geest gescheiden zijn. Dus slaat het nergens op om dit te benadrukken. Het is alsof je in een discussie opeens verwijtend tegen iemand zegt: “Maar ademen is wel gezond voor mensen!”

Het probleem van het dualisme wordt echter opnieuw geïntroduceerd zodra je spreekt over een cybernetische eenheid. Binnen de cybernetica denkt men in termen van een black box. Je kan twee black boxen tot een cybernetische eenheid vormen door deze twee black boxen in een grotere black box te zetten. Door te zeggen dat lichaam en geest een cybernetische eenheid zijn, zeg je dus dat lichaam en geest twee verschillende black boxes zijn, ook al kun je die cybernetisch gezien tot één nieuwe black box maken. Op die manier creëer je opnieuw een spookje in het systeem en dat is doodzonde.