Het NLP metamodel-klaag monster

Het NLP metamodel-klaag monster

Het NLP metamodel-klaag monster

Het NLP metamodel-klaag monster is een NLP trainer die erover klaagt dat iemand anders op relevante wijze de regels van het metaprogramma overtreedt. Op zich is daar niets mis mee. Tenzij de ander bewust en expres de regels van het metamodel overtreedt in het kader van de tweede manier van communiceren binnen NLP: het beïnvloeden van mensen.

Op zich is het prima wanneer iemand anders je expres probeert te beïnvloeden door bewust de regels van het metamodel te overtreden om inhoudelijk aan te geven dat de poging tot beïnvloeding is gestrand omdat je de overtreding doorhebt. Daar is niks mis mee. Wat een NLP trainer tot een NLP monster maakt, is hierover klagen zonder dat de NLP trainer inhoudelijk kan aangeven wat er mis is met de communicatie.

Ook hier zijn er twee NLP boobytraps. In de eerste NLP boobytrap stapt de NLP trainer indien hij geeneens weet dat je het metamodel op twee manieren kan gebruiken. Helaas zijn er nog veel te veel NLP trainers die ten onrechte denken dat je met NLP alleen maar leert om heel precies te communiceren. Zij hebben weinig tot geen oog voor communiceren om te beïnvloeden, hetgeen binnen NLP en al het menselijke veel belangrijker is. Voor de meeste mensen geldt dat het maar voor 10% nut heeft om heel precies te communiceren en dat het beter is om 90% van de tijd bezig te zijn met mensen te beïnvloeden. NLP trainers die daar geen erg in hebben en vervolgens gaan klagen dat andere mensen NLP wel goed gebruiken, zijn NLP monsters.

De tweede boobytrap waar NLP trainers met regelmaat intuinen, is bovendien te weinig van het metamodel te begrijpen om inhoudelijk te kunnen aangeven welke regel van het metamodel wordt overtreden, waarom dit relevant is en wat de oneigenlijke beïnvloeding die daarachter schuilgaat dan te heeft betekenen. Alleen maar klagen over het overtreden van het metamodel zonder inhoudelijk aan te geven waarom dat in het voorliggende geval een probleem is, maakt een NLP trainer tot een NLP monster.